Fiskeschema

Tala om vart du skall

Stanna till hos en återförsäljare och tala om var du skall fiska och hur många ni är

Fiska med gott om plats

Väl vid fiskevattnet kan du och ditt sällskap fiska utan att trängas med andra fiskare

Fångstrapportera

Fångstrapporteringen hjälper dig att komma ihåg dina dagar och oss i vårt fiskevårdsarbete!