Ammarnäsöring

Det har det rapporterats 150 st Ammarnäsöringar i år,
76 st inom Ammarnäs FVO och 74 st inom Kraddsele SFF

Medel 2017 är 3.5 kg & 68 cm

Samma datum: 2016 - 158 st | 2015 - 137 st | 2014 - 114 st

Aktuellt

  • Kraddsele allmänna är öppet för harrfiske
  • Sjöforsen är öppen för harrfiske till den 31/10
  • Tjulån är öppen för harrfiske (mynningsområdet håller fisk)
  • Järnforsen och Övreforsen är stängda för året
  • Allt fiske ovan vägbron är stängt för året i Vindelån
  • Sträckan mellan Sjöforsens nedre gräns och Ovan Järnforsens nedre gräns är stängd för allt fiske året ut
  • Information    Logga in